Stichting Hartekreet

              

 
 

Beleid

De werkzaamheden en bestedingen van de fondsen zijn in overeenstemming met de doelstelling van de stichting. 

Jaarlijks wordt in de bestuursvergadering de gedane donaties aan projecten besproken en worden de beleidslijnen voor de toekomst eventueel bijgesteld.


Verkort beleidsplan

Sinds haar oprichting in 1996 is Stichting Hartekreet gericht geweest op het, op kleine schaal, helpen van mensen in noodsituaties in zowel binnen- als buitenland. In de jaren 2011-2015 besteedde de stichting tussen €91.000 en €134.000 aan deze doelstelling met een jaarlijks gemiddelde van €115.000.

Door de ontvangst van een legaat in 2016 kreeg Stichting Hartekreet de beschikking over een stamvermogen van circa zes miljoen euro (€6.000.000). Vijf miljoen (€5.000.000) hiervan wordt belegd met een verwachte renteopbrengst van iets meer dan 3% (€150.000-€200.000). De stichting blijft zich richten op het ondersteunen van individuen die acute financiële hulp nodig hebben. Door de ontvangst van dit legaat verhoogt de stichting wel de te doneren bedragen door zich ook te richten op het bijdragen aan het ledigen van grote noden ten gevolge van humanitaire en natuurrampen die veelal in andere landen dan Nederland plaatsvinden.

Begroting 2021

Door de aard van de steun aan individuele noden en rampen die zich niet laten voorspellen of inplannen, is de omvang van de te verlenen steun niet exact te begroten. Naar verwachting zal de stichting tussen de €300.000 en €400.000 per jaar besteden. De verwachting is dat met dit beleid de stichting op haar stamvermogen zal interen.


Selectie van ondersteunde projecten in 2020:

Stichting Hartekreet ondersteunde in 2020 in totaal 23 projecten waarvan 10% met steun van geringe omvang (lager dan €6.000 per project) voor hulp aan individuele noden. Door de coronapandemie betroffen de meeste donaties ondersteuning van individuen of hulporganisaties om de gevolgen van corona (op economisch en/of gezondheidsvlak) het hoofd te kunnen bieden. Acht van de 23 projecten waren substantiële bijdragen (€25.000 of hoger) en waren bestemd voor het bestrijden van (de gevolgen van) corona (Italië, Nederland, Haïti), noodhulp aan de slachtoffers van de ontploffingsramp in Beiroet en noodhulp aan vluchtelingen (Noord-Syrië, Moria, Tigray). 


Staat van baten en lasten 2020

Baten                                                         22

Lasten 

- Donaties                                          282.357

- Algemene kosten                                8.234

- Mutatie voorziening leningen u/g        8.362

                                                         _______                   

       Totaal lasten                              298.953

 Saldo van baten en lasten           -298.931


Selectie van ondersteunde projecten in 2019:

In 2019 konden 19 organisaties en individuen rekenen op steun van Hulp aan individuen betrof met name financiële steun om de gezondheid van mensen te verbeteren. De andere donaties waren bestemd voor noodhulp aan vluchtelingen (Venezuela/Colombia, Bosnië/Kroatië, Samos, Lesbos en Noord-Syrië/Irak), voor noodhulp t.g.v. natuurrampen (cyclonen Idai en Kenneth in Mozambique, orkaan Dorian op de Bahama's) of t.g.v. een ramp op het gebied van gezondheid (mazelenepidemie in DR Congo). Ook steunde de stichting initiatieven gericht op (onderwijs voor) kinderen die het slachtoffer zijn geworden van humanitaire rampen (Yemen, Syrië, Zuid-Soedan).


Staat van baten en lasten 2019

Baten                                               214.380

Lasten 

- Donaties                                         304.822

- Algemene kosten                               7.763

- Mutatie voorziening leningen u/g          -50

                                                         _______                   

       Totaal lasten                              312.535  

 Saldo van baten en lasten            -98.155


Selectie van ondersteunde projecten in 2018:

In 2018 kwamen 19 initiatieven op het pad van Stichting Hartekreet. Wij steunden diverse personen in binnen- en buitenland met een gift zodat zij een studie kunnen volgen, een ingrijpende operatie konden ondergaan of in hun kosten van levensonderhoud kunnen voorzien na slachtoffer te zijn geworden van oplichting of beroving. Ook in 2018 steunde Stichting Hartekreet een aantal organisaties die noodhulp verlenen. De noodhulp betrof steun voor de opvang van vluchtelingen (Rohingya in Bangladesh inclusief educatie van de kinderen, vluchtelingen op Lesbos, Venezuelanen in Colombia), noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving en tsuanami op Sulawesi en humanitaire hulp aan de bewoners van Yemen die lijden onder de aanhoudende oorlog.

 

Staat van baten en lasten 2018

 

Baten                                                       62

Lasten 

- Donaties                                         279.743

- Algemene kosten                               8.542

- Mutatie voorziening leningen u/g       1.625

- Negatief beleggingsresultaat         162.614

                                                        _______

 

                                                        452.524

  

Saldo van baten en lasten            -452.462


Selectie van ondersteunde projecten in 2017:

In 2017 ondersteunde Stichting Hartekreet 17 initiatieven. Een deel van deze initiatieven betrof hulp aan personen die door fysieke dan wel psychische ziekte van henzelf of een familielid in (financiële) nood geraakt zijn of van wie behandelingen en/of medicijnen door geen enkele instantie vergoed worden. Tevens steunde Stichting Hartekreet diverse organisaties die noodhulp verlenen bij humane dan wel natuurrampen. Dit betrof hulp aan slachtoffers van hongersnood (Somalië), Syrische vluchtelingen in kamp Qab Elias (Libanon), bestrijding van de cholera epidemie (Jemen) en de gevolgen van de watersnood in Gambia en Bihar (India).


Staat van baten en lasten 2017

 

Baten                                           117.718

Lasten

- Donaties                                     158.268

- Algemene kosten                           7.434

                                                    ________

                           165.702

 

Saldo van baten en lasten          -47.984


Selectie van ondersteunde projecten in 2016:

In 2016 zijn 24 initiatieven ondersteund variërend van een bijdrage aan individuen die in (financiële) nood verkeerden zoals de betaling van het collegegeld van een student die zich financieel tussen wal en schip bevond, als ook aan organisaties die zich inzetten voor kansarmen zoals het geven van schoolmaaltijden aan arme kinderen en thuiszorg voor ouderen in Moldavië. Tevens steunde Stichting Hartekreet diverse organisaties voor noodhulp ten gevolge van humane dan wel natuurrampen. Dit betrof hulp aan vluchtelingen in Nederland, in Syrië en in Libanon (Syrische vluchtelingen), in Nigeria (door Boko Haram), en op Haïti (na orkaan Matthew). 


Staat van baten en lasten 2016

Baten                                               4.752

Lasten

- Donaties                                     311.630

- Algemene kosten                           9.307

                                                    ________

                            320.937


Saldo van baten en lasten        -316.185


Selectie van ondersteunde projecten in 2015:

In 2015 zijn achttien projecten gesteund die variëren van steun aan mensen die in nood raakten ten gevolge van ziekte, een ongeval of brand tot ondersteuning van een dierenasiel. Tevens leverde de stichting een financiële bijdrage aan bewoners in de Filipijnen nadat zij door tyfoon Koppu getroffen waren en aan de opvang van vluchtelingen op Lesbos. De gesteunde projecten bevinden zich in Nederland, Spanje, Filipijnen, Griekenland, Zambia, Amerika, Rusland, Bosnië, Mexico en Hongarije. 


Staat van baten en lasten 2015


Baten                                               0

Lasten

- Donaties                             107.847

- Algemene kosten                11.494

                                              _______

                                               119.341


Saldo van baten en lasten  -119.341