Stichting Hartekreet

              

 
 

Stichting Hartekreet

Stichting Hartekreet stelt financiële middelen ter beschikking en draagt daarmee bij aan humanitaire en ecolo-gische projecten, waarbij het zowel individuele persoonlijke hulp als ook hulp aan organisaties op zowel kleine als grotere schaal betreft in Nederland en daarbuiten.

De doelstelling

De stichting heeft ten doel het op directe dan wel indirecte wijze verlenen van humanitaire hulp, alsmede het bevorderen van geestelijk welzijn van de mensheid, zowel in als buiten Nederland.

Mede tot het doel van de stichting behoort het verlenen van bijdragen aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang met een doelstelling die met de doelstellingen van de onderhavige stichting overeenkomt of daarmee verband houdt.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:


Voorzitter   :        

Fred Matser

Penningmeester    :        

Drs. Aleid Hillebrand

Secretaris   :    

Drs. Margret van Gaalen

 

Voor bestuurstaken ontvangen de bestuurders geen vergoeding. Voor uitvoerende werkzaam-heden wordt een reële vergoeding gegeven.